Virksomhedsøkonomi


Økonomi, budget, regnskab og nøgletal – alle disse begreber kommer du til at stifte nærmere bekendtskab med i faget virksomhedsøkonomi. Her lærer du at forholde dig til en virksomheds økonomiske situation og til at vurdere virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden indblik i økonomiske modeller og planer, ligesom du lærer at lave budgetter og regnskaber for virksomheder.

Læs mere:

Links
Læs mere om virksomhedsøkonomi A på ug.dk
Læs mere om virksomhedsøkonomi B på ug.dk