Handelsgymnasiets opbygning


HHX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse og er opdelt i 1.g, 2.g og 3.g. Uddannelsen består af et grundforløb på 3 måneder og et efterfølgende studieretningsforløb, der varer resten af hhx-uddannelsen.

Grundforløb

I løbet af de første tre måneder på Handelsgymnasiet (kaldet grundforløb) får du et godt indblik i HHX-uddannelsen. På grundforløbet får du en række obligatoriske fag som fx dansk, engelsk, matematik, 2. fremmedsprog m.m. Dertil kommer fag inden for områderne virksomhedsøkonomi, afsætning og International Økonomi – alle fag, der tegner HHX-uddannelsens profil.

Formålet med grundforløbet er at give dig et kendskab til uddannelsens fag og hovedområder. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage videre.

Studieretningsforløb

 

Efter grundforløbet begynder du på din valgte studieretning, som varer resten af din tid på handelsgymnasiet. På studieretningsforløbet får du en række studieretningsfag og det er her, at du kommer til at fordybe dig i fagene. Du får samtidig mulighed for at vælge en række valgfag som fx afsætning, IT, design, psykologi, innovation, idræt, mediefag, markedskommunikation m.m.

Studieretningerne og udvalget af valgfag kan være forskellige fra Handelsgymnasium til Handelsgymnasium. Find dit nærmeste HHX og læs mere om de studieretninger og spændende valgfag, der udbydes der.