Handelsgymnasiet – erhvervslivets gymnasium


På Handelsgymnasiet tror vi på, at du lærer bedst, hvis du har en klar fornemmelse af, hvordan teorien kan bruges i praksis. HHX er det moderne gymnasium, og derfor bliver konkrete eksempler fra erhvervslivet i høj grad inddraget i undervisningen.

Handelsgymnasiets mål er at bygge bro mellem den gymnasiale uddannelse og erhvervslivet, så du får et stort kendskab til og forståelse for erhvervslivets forhold. På Handelsgymnasiet sætter vi nemlig en ære i at klæde dig på til fremtidens jobmarked. Det gør du ved allerede på gymnasiet at lære om erhvervslivets tendenser og hvor de bevæger sig hen. Det vil du senere kunne bruge, når du kommer ud på arbejdsmarkedet.

Erhvervslivet med ind i undervisningen

Konkret bliver erhvervslivet inddraget i den daglige undervisning. Her krydres det faglige indhold med erhvervsrelaterede emner, konkrete virksomhedseksempler og der arrangeres løbende virksomhedsbesøg og gæsteundervisning med folk fra erhvervslivet. Det betyder, at du som elev kommer tæt på erhvervslivet og konkrete miljøer, som igen giver mulighed for at være opdateret om tendenser inden for erhvervslivet.

Nogle elever benytter ligefrem det tætte samarbejde til erhvervslivet til at spore sig ind på, hvad de vil arbejde med senere hen. Undervisningen og de mange erhvervstiltag giver nemlig et godt indblik i virksomhedernes arbejdsopgaver. Netop derfor bruger vi med glæde udtrykket: Handelsgymnasiet – tættere på virkeligheden.