Fra HHX til Copenhagen Business School


HHX har givet mig stor indsigt og en grundlæggende viden omkring mange forskellige aspekter i virksomhedsdrift og økonomi. Med spændende og udfordrende valgfag har jeg haft mulighed for at præge min uddannelse i den retning, som interesserer mig og jeg har mødt mange nye områder inden for moderne virksomhedsdrift. På Handelsgymnasiet rustes man med en bred vifte af brugbare kompetencer, som jeg i høj grad har fundet anvendelige - også efter HHX.

 

Med udgangspunkt i HHX-uddannelsen valgte jeg at studere International Business. Her kan jeg direkte anvende den grundlæggende viden, som jeg har med mig fra HHX. Jeg beskæftiger mig til dagligt med vidt forskellige udfordringer relateret til international virksomhedsdrift, hvor alle handels- og økonomiorienterende fag fra HHX kommer i spil. De mange fag, som jeg har skiftet bekendtskab med på HHX, har derfor givet mig et optimalt udgangspunkt for mine studier.

Mads Kærsgaard
BSc in International Business
HHX-student

Copenhagen Business School >>