Finansiering


I dette fag lærer du at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Her kigger vi nærmere på såvel nationale som internationale finansmarkeder samt på private husholdningers indkomstformer og anvendelse af indkomst. Med den viden diskuterer vi bl.a. prisdannelse på finansielle produkter, virksomheders fremskaffelse af kapital og vi vurderer en husholdnings finansieringsbehov og muligheder.

Læs mere:

Links
Læs mere om finansiering B på ug.dk