Brandingklubben HHX og HTX


Brandingklubben for HHX og HTX er en enhed under Danske Erhvervsskoler - Lederne. Brandingklubben har bl.a. til formål at drive fælles indgangsportaler (www.handelsgymnasiet.dk og www.tekniskgymnasium.dk) med link til de enkelte medlemsskolers gymnasiale hjemmesider.

I brandingklubben arbejder vi for, at handelsgymnasiet og teknisk gymnasium på landsplan både hver for sig og i forpligtet fællesskab har et synligt, troværdigt og entydigt landsdækkende brand som skoler, der tilbyder ”uddannelser til virkeligheden”.

Brandingklubben er i øvrigt organiseret i fem regionale enheder med hver sin formand.

Se de regionale enheder og formænd her >>

De enkelte regionale enheder er forum for sparring skolerne imellem og for udvikling af fælles koncepter fx for brobygning, landsdækkende konkurrencer, innovationsdage, UU-samarbejde, samarbejde med erhvervslivet, folkeskoler og universiteter.

Se en medlemsfortegnelse over brandingklubbens medlemmer >>

Se brandingklubbens vedtægter >>

Kontaktinfo brandingklubben:
Jesper Jans - Danske Erhvervsskoler - jja@danskeerhvervsskoler.dk  

Kontaktinfo hjemmeside:
Martin Rytter - Aalborg Handelsskole - msry@ah.dk